Jaunumi
cilvēka rokas pie tastatūras

Latvijā pēc administratīvi teritoriālās reformas šobrīd darbojas 122 Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. Plānots, ka tuvāko gadu laikā to skaits pārsniegs piecsimts, pieaugot līdz 592 centriem. Centri paredzēti katrā pagastā, lai pietuvinātu valsts pārvaldes sniegtos pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzīvotājam un nodrošinātu valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu.

Kas ir klientu apkalpošanas centri, kādus pakalpojumus tie sniedz un kur meklēt informāciju par šo centru atrašanās vietām, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Klientu apkalpošanas centru mērķis ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā. Ja iepriekš šādus centrus veidoja tikai novadu nozīmes attīstības centros, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrā, tad pašlaik, pēc VARAM sagatavotajiem priekšlikumiem, ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos*, un klientu apkalpošanas centri būs pieejami arī pagastos.

Kādus pakalpojumus var saņemt klientu apkalpošanas centros?
Jautājumi, ar kuriem vērsties iedzīvotājus pie klientu apkalpošanas centru darbiniekiem un saņemt atbalstu:

 • Covid-19 sadarbspējīga sertifikāta izdrukāšanā vai lejupielādē;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu pieteikšanā;
 • Valsts ieņēmumu dienesta gada deklarāciju iesniegšanā;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā;
 • Konsultācijas sociālo tīklu, e-pasta un interneta lietošanā;
 • Platformas latvija.lv lietošanā;
 • Drukāšanas, skenēšanas un citu jautājumu risināšanā saistībā ar darba izpildei nepieciešamo tehnisko atbalstu (internetu, piekļuvi pie datora);
 • Par citu valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām.

Nākotnē pieejamie pakalpojumi

Kopš 2021.gada maija norit VARAM un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pilotprojekts, kā laikā iedzīvotājiem ir pieejama attālinātā saziņa ar VSAA speciālistu par četriem pakalpojumiem:

 1. Vecuma pensiju;
 2. Slimības pabalstu;
 3. Invaliditātes pensiju;
 4. Vecāku pabalstu.

Līdz pakalpojumus varēja saņemt tikai klātienē VSAA filiālēs. Šis projekts ir apliecinājums klientu apkalpošanas centru mērķim - padarīt pakalpojumus pieejamākus visiem Latvijas iedzīvotajam. Šādas priekšrocības pozitīvi jau novērtējuši Olaines, Ilūkstes, Viļakas un Višķu klientu apkalpošanas centru klienti, jo šeit pašlaik pilotprojekta laikā šie četri pakalpojumi tiek nodrošināti.

Plānoti vēl pilotprojekti, paplašinot pieejamo pakalpojumu skaitu klientu apkalpošanas centros, lai novērtētu sabiedrības iesaisti un nākotnē lemtu par konkrēto pakalpojumu iekļaušanu klientu apkalpošanas centru ikdienā. Nākamais pakalpojums, kas tiks ieviests pilotprojektā, būs Valsts ieņēmumu dienesta (VID) konsultācija fiziskai personai, kā laikā VID pārstāvis sniegs konsultāciju par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums. Pakalpojums būs pieejams jau pilotprojektā iesaistītajos augstāk minētajos četros klientu apkalpošanas centros, kā arī Viesītes un Rubenes centros Jēkabpils novadā, sākot no brīža, kad epidemioloģiskie ierobežojumi ļaus konsultācijas sniegt klātienē.

Kur meklēt tuvāko klientu apkalpošanas centru?

Pašlaik visā Latvijas teritorijā darbojas 122 klientu apkalpošanas centri. Sev tuvāko klientu apkalpošanas centru meklē šeit - https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac. Gadījumā, ja apkaimē nav klientu apkalpošanas centrs, aicinām sazināties ar savu pašvaldību, skaidrojot, kur un kad šis centrs būs pieejams, un kādas ir iespējas pašlaik saņemt kādu no valsts pārvaldes vai pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Klientu apkalpošanas centru izveide ir tiešā veidā katras pašvaldības interesēs, lai sekmētu iedzīvotāju labklājību un dotu iespēju pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai saņemt nepieciešamo palīdzību.

* 31.augustā Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību"", kas paredz, ka turpmāk valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrus (klientu apkalpošanas centrs) var veidot arī valstspilsētās, pilsētās, pagastos un citās apdzīvotās vietās.

Par informatīvo kampaņu "Kopā mēs varam vairāk!"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno informatīvo kampaņu "Kopā mēs varam vairāk!". Kampaņas laikā ministrija aicināja piecās dažādās diskusijās iesaistīties pašvaldību vadītājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un arī iedzīvotājus. Diskusijas ir apskatāmas VARAM Youtube kontā. Vairāk informācijas par kampaņas laikā paveikto apskatāma vietnē www.varamvairak.lv, kur ir arī iespēja izpildīt testu "Klusētājs, darītājs vai dīvāna eksperts?" un noskaidrot, cik ieinteresēti cilvēki ir iesaistīties pašvaldības dzīvē un kādas ir reālās iespējas līdzdarboties.


Papildu informācija:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv