Nozares jaunumi Informācija presei
Norit saskaņošanas process, lai jau tuvākajos vasaras mēnešos,  Parvalde varētu sākt izsniegt ārzemnieka eID karti.

Papildināts: ārzemnieka eID kartes noformēšana un izsniegšana sākās 2021. gada 16. oktobrī.


Šobrīd norit MK noteikumu grozījumu saskaņošanas process, lai jau tuvākajos mēnešos, Parvalde varētu sākt izsniegt ārzemnieka eID karti.


Pirmdien, 28. jūnijā, stājās spēkā grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā ar kuriem tiek ieviests jauns personas apliecības tips – ārzemnieka eID.

Turpmāk, reģistrējoties Fizisko personu reģistrā, ārzemniekam, kurš atbilst atbilstoši Fizisko personu reģistra likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta d, e, f, un i apakšpunktam, tiks piešķirts Latvijas personas kods, kā arī tiesības noformēt ārzemnieka eID karti.

Šobrīd norit grozījumu Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” un  2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu” saskaņošanas process.

Grozījumi noteikumos paredz noteikt ārzemnieka personas apliecības (eID kartes) dizainu un valsts nodevas par minētās eID kartes izsniegšanu apmēru 80 EUR. Paredzams, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” un Nr. 133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu” stāsies spēkā tuvākajos mēnešos, un tad visās 30 Pārvaldes teritoriālajās nodaļās ārzemniekam, kurš būs reģistrēts Fizisko personu reģistrā atbilstoši Fizisko personu reģistra likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta d, e, f, un i apakšpunktam, būs iespēja noformēt ārzemnieka personas apliecību.

Ārzemnieka eID karti varēs saņemt ārzemnieks, kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kā pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā; ārzemnieks, kurš vēlas saņemt Latvijas personas apliecību  – ārzemnieka eID karti, lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību; ārzemnieks, kurš vēlas Latvijā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli, vai patvēruma meklētājs Latvijas Republikā.

Ārzemniekiem eID karte tiks izsniegta elektroniskās identitātes rīku piešķiršanai, kas nodrošinās iespēju lietot valsts sniegto pakalpojumu klāstu, piemēram, izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus, lietot e-adresi, elektroniski identificēties un parakstīt dokumentus.

Būtiski, ka atšķirībā no citiem personas apliecību tipiem ārzemnieka eID karte nav obligāts personu apliecinošs dokuments un nav ceļošanas dokuments, kā arī nekādā veidā neapliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185