Jaunumi
cilvēks aiz restēm, PMLP u EMN logo

Eiropas Migrācijas Tīkla (EMT) Latvijas kontaktpunkts sagatavojis informāciju par situāciju Latvijā  par trešo valstu pilsoņu - cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, identificēšanu un aizsardzību.

Ziņojumā ir izklāstīta Latvijā piemērotā rīcība saistībā ar cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, identificēšanu un aizsardzību.

Tajā ir iekļauta informācija par:

  • tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ir atpazīti, identificēti un aizsargāti kā cilvēki;
  • kuri tiek uzskatīti par cilvēku tirdzniecības upuriem;
  • kuri ir patvēruma meklētāji, nelikumīgie migranti un kuriem izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai īstermiņa vīza.

Ziņojums pieejams EMT Latvijas kontaktpunkta mājaslapā

EMT Latvijas kontaktpunkts veic šādus uzdevumus valsts līmenī:

  • sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus;
  • sagatavo citus izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem;
  • apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā;
  • sagatavo ekspromtvaicājumus, t.s., ad hoc jautājumus, kā arī sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem;
  • uztur un paplašina EMT Latvijas kontaktpunkta sadarbības partneru tīklu.