Jaunumi
Latvijas brīvības piemineklis no putnu skata

Būsim savā sirdī, domās un darbos kopā ar Latviju! 
Lai visiem šie svētki ir dvēseliski gaiši un bagāti!