ES karogi plīvo

Šodien, 24. janvārī, Rīgā, notiek Eiropas migrācijas tīkla ad hoc jautājumu darba grupa, kuras fokuss ir migrācijas un patvēruma jomas.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk EMT) Latvijas kontaktpunkts, kas sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā Latvijā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus. EMT sagatavo izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem, kā arī apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā.

  Viens no EMT uzdevumiem ir atbildēt uz ad hoc jautājumiem, kas Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstīm dod iespēju iegūt nozīmīgu informāciju par patvērumu un migrāciju no EMT tīklā iesaistīto valstu ekspertiem. 2023. gadā Eiropas migrācijas tīklā tika uzdoti 53 jautājumi, no tiem divus uzdeva EMT Latvijas kontaktpunkts. 2023. gadā Eiropas migrācijas tīklā tika uzdoti 53 jautājumi, no tiem divus uzdeva EMT Latvijas kontaktpunkts.

  Ad hoc jautājumu un atbilžu prakse ir būtisks un uzticams, starptautisks informācijas iegūšanas veids par patvērumu un migrāciju. Gan patvērums, gan migrācija ir tēmas, kas mūsdienu mainīgajos un izaicinošajos ģeopolitiskajos apstākļos, ir gan politikas veidotāju, gan politikas īstenotāju interešu augšgalā.

  Tāpēc, jo īpaši svarīgi laikus saņemt precīzu, uzticamu informāciju, kas ļauj veidot izpratni par šo jomu datiem visā Eiropas Savienībā.

  AD hoc jautājumu - atbilžu apkopojums pieejams šeit.

  Aktuālāko informāciju un datus var meklēt EMT tīmekļa vietnē: www.emn.lv

  Eiropas migrācijas tīkla ad hoc jautājumu darba grupas sanāksme