Bilde

9. un 10. jūnijā Iekšlietu ministrija un iekšlietu nozares iestādes sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedalīsies sarunu festivālā LAMPA, šogad Cilvēkdrošības teltī piedāvājot  festivāla apmeklētājiem diskusijas par nozīmīgiem valsts iekšējās drošības tematiem. Cilvēkdrošības teltī divās dienās plānoti astoņi diskusiju paneļi, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības informētību un noturību pret dažādiem ar drošību saistītiem riskiem, iepazīstināt ar iekšlietu nozares darbu sabiedrības labā, kā arī sekmēt sadarbību ar nevalstisko sektoru.    

Sarunu festivāla apmeklētāji varēs klausīties, domāt, līdzdarboties un sarunāties ar zinošiem augsta līmeņa iekšlietu nozares profesionāļiem  par valsts iekšējo drošību kopumā un ar to saistītiem jautājumiem.

Viena no Iekšlietu ministrijas diskusijām būs veltīta “Iekšējās drošības akadēmijas” konsorcija (IDA) dibināšanai un piedāvātajām studiju iespējām jau 2023. gada rudenī. IDA ir jauns sadarbības formāts starp vairākām Latvijā populārām augstskolām un Valsts policijas koledžu. Interesenti varēs uzzināt, kāpēc izvēlēties studēt IDA un kādas karjeras iespējas iegūtā izglītība piedāvā nākotnē. 

Diskusijā "Civilā aizsardzība jaunā dimensijā" sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu eksperti pārrunās krīzēs piedzīvoto  un šā brīža ģeopolitiskās situācijas izaicinājumus, kā arī 2023.gadā izvirzītos mērķus civilās aizsardzības un krīžu pārvaldības sistēmas pilnveidošanā. Vienlaikus tiks skaidrota katra iedzīvotāja atbildību par sava mājokļa un ģimenes drošību gan ikdienā, gan dažādu apdraudējumu gadījumā.

Interaktīvā diskusijā "Nepamanītie cilvēki: kā atpazīt cilvēku tirdzniecību" Iekšlietu un Ārlietu ministrijas eksperti skaidros, kas ir cilvēku tirdzniecība un kā to atpazīt, kādi ir biežākie cilvēku tirdzniecības mīti un kur vērsties pēc palīdzības. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” diskusijas ietvaros interaktīvā spēlē izspēlēs situāciju, kuras neatņemama daļa būs arī skatītāji.

Savukārt Valsts policija šogad Cilvēkdrošības teltī aktualizējusi divas ļoti nozīmīgas diskusijas "Jaunieši naudas mūļu tīklos – vieglas peļņas kārdinājuma patiesā cena" un “Vides ilgtspējas cena – cik dārgi maksājam par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret vidi?". Šajās diskusijās pieredzējuši eksperti un izmeklētāji stāstīs, cik izplatīti ir noziedzīgie nodarījumi pret vidi Latvijā, cik bīstami tie ir videi un cilvēkiem, un kāda ir šo noziedzīgo darbību cena -  pieķertajiem un nākamajām paaudzēm, kā arī par tiesībaizsardzības iestāžu pieredzi cīņā ar noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju un biežāk sastopamajiem “naudas mūļiem” – jauniešiem, kuri vieglas peļņas nolūkos kļūst par ļaundaru upuriem. Šīs abas diskusijas organizētas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.

Finanšu izlūkošanas dienesta piedāvātajā diskusijā "Kā sankcijas ietekmē ikvienu no mums" eksperti diskutēs par to, kāda ir situācija sankciju kontekstā Latvijā, cik daudz uzņēmumi mēģinājuši sankcijas apiet un kā atpazīt sankciju apiešanas mēģinājumus, ņemot vērā, ka jau vairāk nekā gadu dzīvojam apstākļos, ko sašūpojusi globālā politiskā situācija un sankcijas kā ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret agresorvalsti, ir viens no veidiem, kā atjaunot tiesisko situāciju un pārtraukt prettiesiskas darbības.

Sadarbībā ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem” sarunā "Mana pašvaldība - mājas bēgļiem" pieci Latvijas pašvaldību vadītāji dalīsies ar saviem stāstiem un pieredzi, uzņemot bēgļus no Ukrainas - ko esam iemācījušies, ko uzzinājuši, kādi bija un ir būtiskākie izaicinājumi.

Tāpat apmeklētājiem tiks piedāvātas vairākas iesaistošas aktivitātes. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīkotajā aktivitātē Eiropas migrācijas tīkla (EMT) Latvijas kontaktpunkts aicinās iepazīt migrācijas un patvēruma pamatjēdzienus un lēmumu pieņemšanas procesu aizraujošā migrācijas spēlē "Galamērķis: Eiropa", kas palīdzēs izprast migrācijas un integrācijas procesus Eiropas Savienībā.

Savukārt paralēli diskusijām notiks iekšlietu dienestu ekspertu un tehnikas paraugdemonstrējumi, kuru laikā apmeklētāji varēs iepazīt Valsts robežsardzes kinologu ar dienesta suņiem un Valsts robežsardzes mobilā novērošanas kompleksa darbu, kā arī apmeklēt Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes informatīvo stendu. Tāpat būs iespējams aplūkot un izmēģināt Valsts policijas transportlīdzekļus, vērot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes paraugdemonstrējumus, kā arī iepazīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu, tehniku un ekipējumu.

Aicinām festivāla apmeklētājus aktīvi piedalīties Cilvēkdrošības telts diskusijās.

Ar iekšlietu nozares diskusiju paneļiem iespējas iepazīties sarunu festivāla LAMPA tīmekļvietnēhttps://bit.ly/3pQ0ZIG

Iekšlietu ministrijas un nozares iestāžu dalību sarunu festivālā LAMPA līdzfinansē Eiropas Savienība un EEA and Norway Grants Latvia.

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļa