Informācija presei
Uzturēšanās atļaujas karte

Atgādinām, ka ņemot vērā, ka pakāpeniski ir ievērojami samazinājies to Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – rvaldes) pakalpojumi, no 2024. gada 27. nija Pārvalde pārtrauca darbību Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (turpmāk – Centrs). Taču jau no 1. jūlija pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem Rīgā turpina sniegt četrās Pārvaldes teritoriālajās nodaļās Rīgas 1. nodaļā, Rīgas 2. nodaļā, Rīgas 3. nodaļā un Rīgas 4. nodaļā. Pakalpojums tiks sniegts dzīvās rindaskārtībā, klientiem vēršoties pie Pārvaldes klientu apkalpotājiem nodaļu informācijas centros.

“Pārvalde augsti novērtē Centra ieguldījumu un pateicas par sadarbību Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Mūsu veiksmīgā sadarbība bezprecedenta krīzes situācijā ļāva sniegt nepieciešamo atbalstu lielam Ukrainas civiliedzīvotāju skaitam, kā arī pierādīja, ka ārkārtas situācijās šāds plaša mēroga sadarbības modelis var efektīvi darboties. Šobrīd Pārvaldes mērķis ir elastīgi reaģēt uz apstākļu maiņu – klientu skaita samazinājumu – un turpināt sniegt pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, saimnieciski izmantojot pieejamo finansējumu, uzsver Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Mainot pakalpojumu sniegšanas vietu, tiks optimizēti šim mērķim nepieciešamie finanšu un personāla resursi, turklāt Ukrainas civiliedzīvotāji pakalpojumu varēs saņemt ērtāk – jebkurā no četrām Rīgā esošajām nodaļām. Pakalpojumu klāsts netiks mainīts – klienti arī turpmāk varēs  noformēt uzturēšanās atļaujas ar tiesībām uz nodarbinātību, iesniegt informāciju ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā, deklarēt dzīvesvietu un pieteikties personas koda piešķiršanai.

Ja nākotnē atkal Latvijā palielināsies Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kam būs nepieciešama pagaidu aizsardzība, Pārvalde meklēs papildu finansējumu, lai elastīgi reaģētu uz aktuālo situāciju un vajadzības gadījumā atjaunotu darbu Rīgas Atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem.

Plašāka informācija par turpmāko pakalpojumu saņemšanas procesu pieejama Pārvaldes tīmekļa vietnes www.pmlp.gov.lv sadaļā “Atbalsts Ukrainai” vai zvanot uz informatīvo tālruni 67209400.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@pmlp.gov.lv, 6721918

Беручи до уваги, що кількість українських громадян, які потребують послуг Управління у справах громадянства та міграції (далі – Управління), поступово зменшується, Управління припиняє свою діяльність у Ризькому центрі підтримки цивільних мешканців України (далі – Центр) з 27 червня 2024 року. Однак, починаючи з 1 липня, послуги українським цивільним мешканцям у Ризі надаватимуться чотирма територіальними відділами Управління – Ризьким відділом 1, Ризьким відділом 2, Ризьким відділом 3 та Ризьким відділом 4. Послуга надаватиметься за принципом «живої черги», коли клієнти звертаються до співробітників Управління в інформаційних центрах підрозділів.

«Управління високо цінує внесок Центру і дякує Ризькій міській раді за співпрацю. Наша успішна співпраця в безпрецедентній кризовій ситуації дозволила нам надати вкрай необхідну підтримку великій кількості цивільних осіб України і показала, що ця модель широкомасштабної співпраці може ефективно працювати в умовах надзвичайних ситуацій. Наразі метою Управління є гнучко реагувати на зміну обставин – зменшення кількості клієнтів – і продовжити надання послуг цивільному населенню України, економно використовуючи наявне фінансування», – говорить Майра Розе (Maira Roze), керівниця Управління.

Зміна місця розташування надання послуг дозволить оптимізувати фінансові та кадрові ресурси, необхідні для цієї мети, а також зробить більш зручним для цивільних мешканців України отримання послуг у будь-якому з чотирьох офісів у Ризі. Спектр послуг залишиться незмінним – клієнти, як і раніше, зможуть подати заяву на отримання посвідки на проживання з правом працевлаштування, подати інформацію для включення до Реєстру фізичних осіб, задекларувати місце проживання та подати заяву на отримання персонального ідентифікаційного номера.

Для отримання додаткової інформації про те, як отримати додаткові послуги, відвідайте розділ «Підтримка України» (Atbalsts Ukrainai) на веб-сайті www.pmlp.gov.lv або зателефонуйте на гарячу лінію: 67209400.

Управління у справах громадянства та міграції
Відділ зв'язків з громадськістю

prese@pmlp.gov.lv, 6721918