Covid-19 Jaunumi
Covid Tabula - robežšķērsotāju ievērībai

Valsts robežsardze informē, ka no 16. jūnija ir būtiski atvieglota ieceļošanas kārtība Latvijā tām personām, kuras var uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pabeigtu vakcināciju vai pārslimošanas faktu.

Detalizētu skaidrojumu par ieceļošanas un uzturēšanās noteikumiem Latvijā Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietvaros var apskatīt Valsts robežsardzes izstrādātajā ieceļošanas un uzturēšanās luksofora tipa tabulā.

Valsts robežsardze vērš uzmanību, ka šajā tabulā apkopotā informācija ir attiecināma tikai uz ieceļošanu Latvijā. Tas nozīmē, ka jebkura persona var brīvi izceļot no valsts, ievērojot vispārējo robežšķērsošanas kārtību un nacionālās rekomendācijas par ceļošanu uz augsta riska valstīm.

Individuālu atļauju šķērsot ārējo robežu izņēmuma kārtā Valsts robežsardze var piešķirt tikai tiem ārzemniekiem, kas ieceļo saskaņā ar tabulā apkopotajiem ierobežojumiem.

Sagatavoja:

Valsts Robežsardze (VRS GP SAN)
Tālrunis informācijai: +371 67075616