Informācija presei
majaslapas-baneris-6.png

Šonedēļ Rīgā notika starptautiskā GDISC Prognožu tīkla sanāksme, ko organizēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) un GDISC. GDISC ir neformāls Eiropas migrācijas iestāžu tīkls, un tā ietvaros izveidotā Prognožu tīkla mērķis ir pieredzes apmaiņa, tendenču analīze un prognožu pārbaude ekspertu līmenī par tādām tēmām kā migrācija un patvērums.

Sanāksmes mērķis bija uzklausīt valstu viedokļus par pagaidu aizsardzības saņēmēju nākotni pēc 2025. gada marta un diskutēt par iespējām veidot vienotu pieeju, kas būtu līdzsvarā ar Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzībām un valstu iespējām. Sanāksmē piedalījās eksperti no 17 Eiropas valstīm, Latviju pārstāvēja Pārvaldes, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras eksperti.

Diskusiju centrā bija jautājumi, kas skar migrāciju, pagaidu aizsardzības piešķiršanas procesus un ar to saistītos nākotnes izaicinājumus, sevišķi ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju Eiropā.

Pārvaldes priekšniece Maira Roze akcentē: “Šodienas globālajā sabiedrībā sadarbība ar kolēģiem starptautiskā līmenī ir ne tikai būtiska, bet pat obligāta. Migrācijas un patvēruma jautājumi prasa ciešu starptautisko sadarbību un dialoga veidošanu. Tikai tā varam palīdzēt risināt ģeopolitiskos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskaras ļoti daudzas pasaules valstis.”

Eksperti dalījās pieredzē un viedokļos par pagaidu aizsardzību Eiropā, tostarp par pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu – pagaidu aizsardzības saņēmēju integrāciju, pagaidu aizsardzības saņēmēju juridiskajiem migrācijas statusiem pēc pagaidu aizsardzības statusa beigām un citiem jautājumiem.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja par piemērotiem instrumentiem un metodēm sekmīgai un proaktīvai migrācijas plūsmu pārvaldībai GDISC dalībvalstīs. Sanāksmes ietvaros eksperti dalījās starptautiskā pieredzē par migrācijas jomas šī brīža tendencēm, kas iever gan uzturēšanās tiesību piešķiršanu, gan sociālo pakalpojumu nodrošināšanu pagaidu aizsardzības saņēmējiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedriskās attiecības

prese@pmlp.gov.lv, 67219185

GDISC Prognožu tīkla sanāksme Rīgā