Informācija presei
Kaļķu iela 1
Attēls: Rīgas dome

УСГМ, ДПО та ДПРС продовжують роботу у Ризькому центрі підтримки жителів України за адресою: вулиця Калькю, 1

No 21. marta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP), Valsts robežsardze (turpmāk – VRS) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk VUGD) turpina darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1, identificējot Ukrainas civiliedzīvotājus, pieņemot vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus un nodrošinot iespēju atrast mājokli Rīgā vai kādā citā pašvaldībā.

Iekšlietu ministrijas padotības iestādes – PMLP, VRS un VUGD – Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem turpina sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem šādus pakalpojumus:

VRS amatpersonas veic Ukrainas civiliedzīvotāju dokumentu pārbaudi un identifikāciju, t. i., novirza personas ar derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem uz PMLP vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Savukārt personām, kurām nav personu apliecinošu dokumentu, veic nepieciešamās darbības personības identificēšanai. Tāpat VRS amatpersonas centrā sniedz atbalstu PMLP vīzu izsniegšanā, kā arī apzina iespējamos lieciniekus Krievijas Federācijas bruņoto spēku noziegumiem Ukrainā.

PMLP amatpersonas pieņem Ukrainas civiliedzīvotāju vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus, kā arī nodrošina personu fotografēšanu vīzas noformēšanas vajadzībām. Ilgtermiņa vīzas tiek izsniegtas uz vienu gadu, un tās ir bezmaksas. Personām, kurām nav derīgu ceļošanas dokumentu, tiek piešķirtas termiņuzturēšanās atļaujas uz vienu gadu. Gan vīza, gan termiņuzturēšanās atļauja dod tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā. Lēmumi par vīzu un uzturēšanās atļauju piešķiršanu tiek sagatavoti desmit darbdienu laikā.

Atbalsta centrā darbojas arī brīvprātīgie palīgi un  citu valsts pārvaldes institūciju (Ārlietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta) darbinieki, kas sniedz nozīmīgu palīdzību Ukrainas civiliedzīvotāju apkalpošanā, palīdzot pareizi aizpildīt vīzu un uzturēšanās atļauju anketas, pieņemot vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus, kā arī izsniedzot jau noformētās vīzas.

Svarīgi ņemt vērā, ka personām, kuras iesniegušas uzturēšanās atļauju pieteikumus, pēc tam  jāierodas jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā, lai nodotu biometrijas datus un pēc tam šajā nodaļā arī saņemtu izgatavoto uzturēšanās atļauju. Uzturēšanās atļaujas tiek noformētas un izsniegtas bezmaksas, tāpat Ukrainas civiliedzīvotāji tiek apkalpoti bez iepriekšēja pieraksta un prioritārā kārtībā, t.i., bez rindas.

VUGD dienesta amatpersonas sazinās ar sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām un koordinē Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pašvaldībās. Ukrainas civiliedzīvotāji uz izmitināšanas vietām tiek nogādāti, izmantojot VUGD vai pašvaldību nodrošināto transportu.

VUGD atgādina, ka atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegts ne tikai Rīgā, bet arī citās pašvaldībās Latvijā, kur tiek nodrošināta ne tikai izmitināšanu, bet arī cita veida palīdzība, tai skaitā ēdināšana, pirmās nepieciešamības preču izsniegšana, veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi, izglītības turpināšanas un bezmaksas latviešu valodas mācības apguves iespējas, kā arī dzīvnieku aprūpes un reģistrēšanas iespējas.

Rīgas atbalsta centrs Kaļķu ielā 1 ir atvērts katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Aktuālākā informācija par centra darbību – www.riga.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv , tālr. 67219185