Izsaukuma zīme

Cienījamie klienti!

Informējam, ka saistībā ar Valsts zemes dienesta IKT infrastruktūras uzturēšanas darbiem no 20.01.2023., plkst.18:00 līdz 22.01.2023., plkst.06:00 ir plānots e-pakalpojuma "Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas" un "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana" darbības pārtraukums.