Jaunumi PMLP30
Uz galda: duvas pases un mobilais telefons

Turpinām stāstīt par pases vai eID kartes noformēšanas niansēm.
Šoreiz skaidrojam:

 • Kā nomainīt pasi vai eID karti pēc laulībām?

 • Vai ir valsts nodevas atvieglojumi pēc laulībām, mainot pasi vai eID karti?

 • Kā pēc laulībām ārvalstīs nomainīt pasi vai eID karti, ja tika mainīts arī uzvārds?

Vai ir valsts nodevas atvieglojumi pēc laulībām, mainot pasi vai eID karti?

Personu apliecinoši dokumenti pēc laulībām jāmaina tikai tādā gadījumā, ja tiek mainīts uzvārds. Mainot uzvārdu laulību rezultātā, pasi vai eID karti var saņemt 2 darbdienu laikā bez paaugstinātas valsts nodevas likmes. Tas nozīmē, ka pases noformēšana 2 darbdienu laikā maksās 30 eiro, bet eID kartes noformēšana 2 darbdienu laikā maksā 15 eiro.

Lai saņemtu šādu atvieglojumu, pase vai eID karte jānoformē 30 dienu laikā pēc laulību noslēgšanas.

Dokumentus pases vai eID kartes maiņai pēc laulībām var iesniegt uzreiz pēc tam, kad saņemta laulības apliecība, uzrādot arī iepriekšējo pasi vai eID karti, un veicot iepriekšējo pierakstu pakalpojuma saņemšanai.

SVARĪGI
Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tāpat ārvalstīs izdotos dokumentus var būt nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar Apostille.  Legalizācija nav vajadzīga, ja dokuments ir izsniegts ES, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā.

Kā pēc laulībām ārvalstīs nomainīt pasi vai eID karti, ja tika mainīts arī uzvārds?

To iespējams izdarīt Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.

Ja uzvārds laulības apliecībā nav norādīts latviešu valodā, tā rakstība iepriekš jāsaskaņo ar Latviešu valodas aģentūru (konsultacija@valoda.lv) un uz apmeklējumu obligāti līdzi jāņem izdruka no sarakstes ar Latviešu valodas aģentūru.

Laulājoties ārvalstīs, svarīgi atcerēties:

 • Neskatoties uz to, vai laulība ārvalstīs slēgta ar Latvijas vai kādas citas valsts valstspiederīgo, Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem 30 dienu laikā pēc laulībām kas noslēgtas ārvalstīs, jāsniedz ziņas Pārvaldei par noslēgto laulību, lai tās tiktu iekļautas Fizisko personu reģistrā.

To iespējams izdarīt, sūtot aizpildītu noteikta parauga iesniegumu vai iesniegumu brīvā formā, norādot informāciju par uzvārdu pēc laulībām. Jāpievieno arī legalizēta dokumenta par laulības noslēgšanu apliecināta kopija un sava un laulātā personu apliecinoša dokumenta kopija. Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā.

Dokumentus iespējams iesniegt:

 • nosūtot pa pastu jebkurai Pārvaldes teritoriālai nodaļai;
 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv;
 • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei";
 • Ja iesniegumu ar dokumentiem iesniegsi Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs un dokumenti būs angļu, vācu, franču vai krievu valodā, tad tulkojums nebūs nepieciešams. Atbilstoši dokumenta izdošanas valstij, var būt nepieciešama dokumenta īstuma apliecināšana ar Apostille vai legalizāciju.
 • Par informācijas savlaicīgu nesniegšanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (viena vienība = 5 euro).

Vēršam uzmanību:

 • Mainot uzvārdu, iepriekš izsniegtie personu apliecinošie dokumenti kļūst nederīgi.

 • Nepieciešams nomainīt arī citus dokumentus, piemēram, autovadītāja apliecību, bankas kartes. Lai apliecinātu piederību citiem dokumentiem, piemēram, izglītības diplomiem, nepieciešama laulības apliecības kopija vai izziņa par laulības noslēgšanu, kā rezultātā uzvārds ir mainījies.

 • Pārbaudīt vai Tavos personas datos parādās jaunais uzvārds iespējams, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā.