Jaunumi
Zila Eiropas karte

Lepojamies ar Pārvaldes ekspertiem, kuri regulāri piedalās nozīmīgās starptautiskās darba grupās un diskusijās, lai dalītos ar savu pieredzi un gūt aktuālākās zināšanas.

19. novembrī Eiropas migrācijas tīkla eksperte Linda Vitkaua veiksmīgi noslēdza Zviedrijas Institūta Akadēmijas moduļa “Migrācija un integrācija Austrumu partnerības valstīs un Baltijas jūras reģionā: Politikas un administratīvie izaicinājumi iekļaujošas sabiedrības attīstībai” apmācības.

Apmācību laikā uzsvars likts uz aktuālākajiem jautājumiem, ar kuriem ik dienu sastopas Austrumu partnerības un Baltijas jūras reģiona valstis. Tāpat dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās un lekcijās par šādām tēmām:

  • bezvalstniecība;
  • iekšēji pārvietotas personas;
  • sieviešu migrācijā;
  • migrantu psihiskā veselība;
  • migrācijas atspoguļojums medijos un uzņemošās sabiedrības izaicinājumi.

Plašāka informācija par apmācību moduli pieejama šeit.

Tāpat novembrī Pārvaldes eksperti piedalījās šādās sanāksmēs:

  • Viedo robežu komitejas (VIS, ETIAS)  sanāksme, kur tika izskatītas VIS regula, ETIAS regula, kā arī IIS regula;
  • Patvēruma darba grupas sanāksme, kurā tika skatīta Procedūru regula;
  • Prāgas procesa vecāko amatpersonu sanāksme, kurā notika diskusijas par pašreizējiem migrācijas izaicinājumiem: Afganistānas krīzes un Covid-10 pandēmijas krīzes ietekmi.