Nozares jaunumi PMLP30
interneta tīkls uz zilā fona

Misijas ietvaros notiks tiešsaistes sanāksmes, jautājumu un atbilžu sesijas ar Melnkalnes kolēģiem, kā arī tiks izstrādāti ieteikumi migrācijas stratēģijas pilnveidošanai.

Pārvaldes eksperte Ilze Briede iepazīstinās kolēģus ar Latvijas pieredzi legālās migrācijas veicināšanā.

Tāpat sanāksmēs tiks apspriestas aktualitātes tādās jomās, kā:

  1. Patvērums un integrācija; 
  2. Nelegālā migrācija, atpakaļuzņemšana, atgriešanās un reintegrācija;
  3. Pārvietotās personas un bezvalstnieki.