Informācija presei
baneris

Imigrācijas likuma grozījumi paredz, ka tiem 25 316 Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri pirms Krievijas Federācijas pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, līdz šī gada 1. septembrim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) jāiesniedz dokumenti Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tostarp arī apliecinājums par sekmīgi nokārtotu valsts valodas pārbaudi.

Līdz šim brīdim 11 033 personas jau iesniegušas visus nepieciešamos dokumentus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Tuvojoties 1. septembrim, Pārvalde atgādina, ka dokumenti ir jāiesniedz savlaicīgi, t. i., Pārvaldei dokumenti jāsaņem LĪDZ šī gada 1. septembrim. 

Būtiski ņemt vērā vairākus nosacījumus.

1. Ja uz personu nav attiecināmi valsts valodas pārbaudes izņēmumi, visus nepieciešamos dokumentus Pārvaldē var iesniegt TIKAI tādā gadījumā, ja persona ir nokārtojusi valsts valodas pārbaudi. Dokumenti, kas tiks iesniegti bez apliecinājuma par sekmīgi nokārtotu valsts valodas pārbaudi, netiks reģistrēti.

2.  Pat tad, ja uz personu attiecas valsts valodas pārbaudes izņēmums, visi pārējie dokumenti tāpat OBLIGĀTI jāiesniedz Pārvaldē līdz šī gada 1. septembrim.

3. Ja dokumenti netiks saņemti līdz šī gada 1. septembrim, no 2. septembra pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku, uzturēšanās valstī kļūs nelikumīga un līdz 2023. gada 2. decembrim būs jāatstāj Latvijas Republikas teritorija.

4.  Ja līdz 2023. gada 1. septembrim ir nesekmīgi kārtota valsts valodas pārbaude, un laikposmā līdz 2023. gada 30. novembrim ir noteikts atkārtotas valsts valodas pārbaudes laiks, Pārvalde NAV  jāinformē par atkārtotās latviešu valodas pārbaudes datumu.

Vienlaikus svarīgi ņemt vērā, ka pēc sekmīgas atkārtotās valsts valodas pārbaudes nokārtošanas visi dokumenti Pārvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šī gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par Imigrācijas likuma grozījumiem un izņēmumiem attiecībā uz valsts valodas pārbaudi noteiktām personu grupām pieejama Pārvaldes tīmekļa vietnes www.pmlp.gov.lv sadaļā “Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem”, kur iespējams arī iepazīties ar informatīvās vēstules pilno tekstu, vai zvanot uz Pārvaldes informatīvo tālruni 67209400.

Papildu informāciju un konsultācijas par dokumentu iesniegšanas procesu vai iespējām noformēt termiņuzturēšanās atļauju var iegūt, rakstot Pārvaldes Migrācijas nodaļai uz e-pasta adresi mn@pmlp.gov.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Madara Puķe

madara.puke@pmlp.gov.lv,

67219185