#StandWithUkraine
uzturēšanās atļauja

Atgādinām, ka, ja Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniegtajām termiņuzturēšanās atļaujas eID kartēm ir beidzies termiņš, tad:

-  nav iespējams elektroniski parakstīt dokumentus.

- taču šīs uzturēšanās atļaujas eID kartes var lietot līdz 2024. gada 4. martam, lai apliecinātu tiesības uzturēties Latvijā, saņemtu pakalpojumus valsts iestādēs, vai noslēgtu darba līgumus;

Jaunas uzturēšanās atļaujas eID kartes pieprasījumu var iesniegt:

  •       Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Rīgā, Amatu ielā 4
  •       valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros
  •       atsūtot pa pastu uz jebkuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu
  •       elektroniski, pieteikumam pievienotos dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, ja tāds ir personas rīcībā.

Нагадуємо, що якщо термін дії виданих громадянам України eID-карток посвідок на тимчасове проживання закінчився, то:

- немає можливості підписувати документи в електронному вигляді.

- однак цими eID-картками посвідок на проживання можна користуватися до 4 березня 2024 року для підтвердження права на перебування в Латвії, отримання послуг в державних установах або укладення трудових договорів;

Запит на отримання нової eID-картки посвідки на проживання можна подати:

·         до Ризького центру підтримки жителів України за адресою: Рига, вулиця Амату, 4

·         до єдиних державних та муніципальних центрів обслуговування клієнтів

·         шляхом відправки поштою до будь-якого територіального відділу Управління у справах громадянства та міграції

·         шляхом відправки в електронному вигляді, додані до заяви документи підписавши безпечним електронним підписом за наявності його у особи.