dati, rokas

Ja Tu: 

  • Dzīvo ārpus Latvijas un esi saņēmis mītnes valsts piešķirtu identifikācijas kodu.
  • Dzīvo Latvijā, bet esi saņēmis citas valsts elektronisko identifikāciju ar piešķirtu konkrētās valsts identifikācijas kodu.

Pārliecinies, vai Fizisko personu reģistrā ir iekļautas ziņas par Tev citā valstī piešķirto identifikācijas kodu. To vari izdarīt, izmantojot  e-pakalpojumu - Mani dati Fizisko personu reģistrā.

Ja esi reģistrējies un saņēmis citas valsts identifikācijas kodu, bet ziņas par to nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, tad  nepieciešams iesniegt iesniegumu par piešķirtā citas valsts identifikācijas koda aktualizēšanu.

Iesnieguma pielikumā pievieno dokumenta, kas apliecina ārvalstīs piešķirto identifikācijas kodu, kopiju.

Iesniegumu var iesniegt:

  1. elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi. Pievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas;
  2. elektroniski, nosūtot uz Pārvaldes elektronisko pastu pasts@pmlp.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  3. pa pastu, nosūtot jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai (https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales).