Nozares jaunumi PMLP30
Divi mazi Norvēģijas un Eiropas Savienības karogi

Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) kontaktpunkti un Eiropas Komisija regulāri publicē informāciju par aktuāliem patvēruma un migrācijas jautājumiem. Eiropas Savienības dalībvalstis un Norvēģija sniedz atbildes uz ad-hoc jautājumiem gan par likumīgo, gan nelikumīgo migrāciju, robežu kontroli, vīzām un izraidīšanas jautājumiem.

Ieskaties EMT mājaslapā un uzzini jaunāko informāciju par:

  • COVID-19 pandēmijas ietekmi uz uzturēšanās atļauju izsniegšanu un darba tirgus vajadzību apmierināšanu;
  • procedūrām, kas veicamas, lai novērstu migrantu nošķiršanu no viņu ģimenēm;
  • nepilngadīgo bez pavadības migrācijas nosacījumiem un citiem noderīgiem un svarīgiem jautājumiem.