Jaunumi
virsraksts

Informējam par darba laika izmaiņām 14 Pārvaldes nodaļās no 2022. gada 3. oktobra!

Atgādinām - Pakalpojums nodaļās tiek sniegts primāri rindas kārtībā. Izmantojot mobilo lietotni Qticket, iespējams attālināti iestāties rindā ātrai un ērtai dokumentu noformēšanai un saņemšanai.

Riga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale