Naturalizācija

9. augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu naturalizācijas kārtībā uzņemt Latvijas pilsonībā 27 personas.

Ministru kabinetam sagatavotajā rīkojuma projektā ''Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā'' ir iekļauti 27 pilsonības pretendenti, t.sk., 1 viņu nepilngadīgais bērns.

No 26 pilsonības pretendentiem 76% ir krievi, 7% ukraiņi, 3% baltkrievi, kā arī lietuvieši, poļi un citas tautības.

11% pilsonības pretendentu ir pamata, 42% - vidējā, 46% - augstākā izglītība.

Ministru kabineta rīkojuma projektā ir iekļauti 26 pilsonības pretendenti, kuri naturalizējas atbilstoši Pilsonības likuma 12.pantam un 1 pilsonības pretendents, kurš naturalizējas atbilstoši Pilsonības likuma 15.pantam.

 Tuvāko dienu laikā jaunie pilsoņi pa pastu saņems paziņojumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), kurā būs informācija par personas uzņemšanu pilsonībā, kā arī tiks sniegta būtiskākā informācija par jaunās Latvijas pilsoņa pases noformēšanas iespējām.

PMLP atgādina, ka līdz ar uzņemšanu Latvijas pilsonībā, tiek mainīts personas tiesiskais statuss, tādēļ līdzšinējā nepilsoņa pase vairs nav derīga izmantošanai ne iekšzemē, ne ceļojumiem uz ārzemēm.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā ir uzņemtas 148 612 personas: 1995.gadā - 984; 1996.gadā - 3 016; 1997.gadā - 2 992; 1998.gadā - 4 439; 1999.gadā - 12 427; 2000.gadā - 14 900; 2001.gadā - 10 637, 2002.gadā -  9844; 2003.gadā - 10 049; 2004.gadā - 16 064; 2005.gadā - 19 169; 2006.gadā  - 16 439; 2007. gadā - 6826; 2008.gadā - 3 004; 2009.gadā - 2 080; 2010.gadā - 2 336; 2011.gadā - 2 467; 2012.gadā - 2 213; 2013. gadā -  1 732;  2014. gadā -  939; 2015.gadā - 971; 2016.gadā - 987; 2017.gadā - 915; 2018.gadā - 930;  2019.gadā - 808; 2020.gadā - 725; 2021.gadā - 419; 2022.gadā - 216 personas.

Lai kļūtu par Latvijas pilsoni naturalizācijas kārtībā, personai ir jāvēršas jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas personas, kas apliecinājušas savu latviešu valodas prasmi, kā arī sekmīgi nokārtojušas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi.

            Plašākai informācijai vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentā, e-pasts:  prese@pmlp.gov.lv, tālrunis 67219185.

 

Sagatavoja:

Gunta Jansone

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 67219363; 29494943

E-pasts: gunta.jansone@iem.gov.lv