uzmanību

Cienījamie klienti!

  • Informējam, ka Jēkabpils nodaļa atsākusi darbu. Dokumentus iespējams gan noformēt, gan saņemt iepriekš noformētās eID kartes un pases.
  • Pakalpojums šobrīd pieejams pēc iepriekšēja pieraksta un ''dzīvās'' rindas kārtībā.
  • Qticket mobilajā lietotnē apmeklējumu pieteikt šobrīd nav iespējams.