Cilvēks ar grāmatu

1.un 2. jūlijā Cēsīs notiks sarunu festivāls LAMPA, kurā piedalīsies arī Iekšlietu ministrija un iekšlietu nozares iestādes, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedāvājot festivāla apmeklētājiem diskusijas par nozīmīgiem un valstī un sabiedrībā aktuāliem drošības jautājumiem. Kopumā Cilvēkdrošības teltī divās dienās plānoti deviņi diskusiju paneļi, kuru mērķis ir veicināt iekļaujošas sarunas par cilvēkdrošību un sabiedrības noturību pret dažādiem riskiem gan fiziskajā, gan digitālajā telpā, kā arī veicināt sabiedrības drošības sajūtu kopumā. Vairākos paneļos tiks diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar Ukrainas kara bēgļu uzņemšanu Latvijā.   

Festivāla apmeklētāji varēs klausīties, domāt, līdzdarboties un sarunāties ar ekspertiem par to, kas ir cilvēkdrošība. Tāpat vairākās diskusijās festivāla apmeklētājiem būs iespējas iepazīties ar iekšlietu nozares darbu, iekšlietu dienestu tehniku un dienestu darba paraugdemonstrējumiem, kā arī izspēlēt simulācijas spēli.

Šogad sarunu festivālā LAMPA iekšlietu nozari pārstāvēs Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšējās drošības birojs un Finanšu izlūkošanas dienests.

Kā pirmā 1. jūlijā plkst. 14:00 paredzēta diskusija “Mantas konfiskācija pirmstiesas procesā: vai pārkāpj personas konstitucionālās tiesības uz mantu?”. Diskusijas laikā tiks apskatīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problemātikai - kādēļ tiesībsargājošās iestādes var personām atņemt mantu pirms tiesas lēmuma par noziedzīgu nodarījumu, vai tiesības uz mantu ir bezgalīgas u.c. Tāpat diskusijas laikā varēs uzzināt par dienestu veiktajām izmeklēšanām ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītās lietās.

Diskusijā “Kā veidot mazāk vardarbīgu sabiedrību?” 1. jūlijā plkst. 16:00 aktualizēs mobinga problēmu skolās, bērnu tiesību pārkāpumus bērnudārzos, vardarbību ģimenē un dusmas pret līdzcilvēkiem. Šajā diskusijā vardarbība tiks apskatīta no vairākām pusēm. Tiks skaidroti iespējamie risinājumi un kopīgi meklētas atbildes uz būtiskiem jautājumiem.

1. jūlijā plkst. 18:00 norisināsies diskusija "Naida runa internetā un ārpus tā". Ņemot vērā, ka pēdējā laikā sabiedrībā novērojamas agresijas, draudu un neiecietības pieaugums reālajā un virtuālajā vidē gan pret sabiedrību kopumā, gan pret atsevišķu profesiju pārstāvjiem, ir nepieciešams rast risinājumu, lai personas, kuras izsaka agresīvus draudus, tai skaitā internetā, tiktu sauktas pie atbildības.

Savukārt vakara noslēgumā, plkst. 20:00, sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem” notiks diskusija “Atver durvis - atver sirdi. Bēgļu uzņemšanas pieredzes stāsti”, kuras laikā eksperti un diskusijas dalībniekiem dalīsies pieredzē par cilvēkiem, kuri uzņēmuši mājās bēgļus, vienlaikus domājot par to, kā palīdzēt atrast mājas Latvijā cilvēkiem, kuriem šobrīd tās nevar būt Ukrainā. Diskusijā tiks aplūkota arī pieredze vēl pirms Ukrainas kara bēgļu ierašanās Latvijā.

Festivāla otrajā dienā - 2. jūlijā, plkst. 11:00, tiks rīkota diskusijas spēle "Galamērķis: Eiropa" (Destination-Europe)”. Tā ir iesaistoša diskusiju platforma, kas iepazīstina cilvēkus ar migrācijas un integrācijas lēmumu pieņemšanas procesiem. Spēles dalībniekiem būs iespēja izspēlēt dažādas lomas Eiropas Savienības, nacionālajā un pilsētu līmenī, kā arī tiks izspēlēti dažādi migrācijas scenāriji, kas balstās reālos piemēros.

Turpinājumā plkst. 13:00 diskusija “Neprognozējamā migrācijas politika mūsdienās”, kurā par to, kā lielās pasaules pārmaiņas ietekmē migrācijas procesus, galvenās šī brīža tendences un izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras gan migrācijas politikas īstenotājiem, gan darba devējiem, gan sabiedrībai.

2. jūlijā plkst. 15.00 diskusijā “Civilā aizsardzība – kurš, ko, kad, kā?” ar jomas speciālistiem tiks apspriesti vairāki nozīmīgi jautājumi, kas un ko dara dažādu apdraudējumu gadījumā, ko katrs no mums var pats paveikt, lai būtu gatavs biežākajiem apdraudējumiem Latvijā - stipram vējam, plūdiem un citiem.

Plkst. 17:00 diskusija “Naudas ceļi un neceļi. Naudas atmazgāšana un cilvēktirdzniecība”, kurā dažādu jomu eksperti dalīsies zināšanās par to, kas tad īsti ir cilvēktirdzniecība, kā atpazīt draudus un kā no tās pasargāt sevi un apkārtējos; kurām sabiedrības grupām ir lielāks risks kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem un kādi ir iespējamie signāli, ka kas tāds jau ir noticis; kā atklāt šādus noziegumus, sekojot noziedzīgi iegūtai naudai.

Savukārt festivāla izskaņā sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju un iekšlietu nozares pārstāvjiem plkst. 19:00 piedāvās sarunu "Mundiera gods. Kas jādara, lai veicinātu iekšlietu nozares prestižu?".

Aicinām festivāla apmeklētājus aktīvi piedalīties Cilvēkdrošības telts diskusijās.

Plašāka informācija par programmu pieejama sarunu festivāla LAMPA tīmekļvietnē: https://bit.ly/3b0NP45

 

Sagatavoja:

Gunta Jansone

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 67219363; 29494943

E-pasts: gunta.jansone@iem.gov.lv