cilvēki

Katru novembri Ādažu vidusskolā notiek līdzdalības mēnesis. Šogad, 13. novembrī, Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta pārstāvji viesojās pie Ādažu vidusskolas 12. klases skolēniem, lai pastāstītu aktuālāko migrācijas un patvēruma jomā.

Skolēniem bija iespēja spēlet iesaistošo un izglītojošo EMT spēli - "Galamērķis: Eiropa". Ar spēles palīdzību jaunieši iepazinās ar lēmumu pieņemšanas kārtību Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību līmenī, kā arī mācijās izprast kā katrs lēmums atspoguļojas gan migrantu, gan sabiedrības dzīvē.

Spēlē “Galamērķis – Eiropa” ikviens spēlētājs var iejusties dažādās lēmumu pieņēmēju lomās un vērot, kā katrs solis ietekmē migrantus un sabiedrību kopumā. Spēles laikā ir iespējams izmēģināt dažādas lomas Eiropas Savienības, nacionālajā un pašvaldību līmenī, caur tām iepazīstot migrācijas scenārijus.

Vairāki skolēni ļoti atzinīgi izteicās par spēli, minot, ka tās gaitā var skaidri saprast migracījas procesu sarežģītību un katra lēmuma nozīmi migrantu dzīvēs.

Spēles printējamā versija gan latviešu, gan citās valodās ir pieejama: https://destinationeurope.uni.lu/latvian/

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk EMT) Latvijas kontaktpunkts, kas sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā Latvijā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus. EMT sagatavo izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem, kā arī apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā.