Jaunumi
Attēls ar uzrakstu "tiešsaistes prezentācija"

11. jūlijā no plkst. 11:00 līdz 13:00 tiešsaistē Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk - EMT) pārstāvji prezentēs pārskatu par migrāciju un patvērumu 2023. gadā.

Tiešsaistes prezentācijai bez iepriekšējas reģistrācijas būs iespējams pieslēgties šeit.

EMT 2023. gada Pārskatā par migrāciju un patvērumu ir apkopota informācija par nozīmīgākajiem tiesību aktiem un politikas virzieniem, ko EMT dalībvalstis ieviesušas 2023. gadā. Tāpat ziņojumā ir sniegts pārskats par galvenajām norisēm visās migrācijas un patvēruma jomās. Kopā ar gada pārskatu tiks publicēts arī sadarbībā ar Eurostat izstrādātais statistikas pielikums.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts, kas sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā Latvijā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus. EMT sagatavo izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem, kā arī apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā.