Jaunumi
jauniesi

Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk EMT) Latvijas kontaktpunkts 16. novembrī Eiropas Savienības mājā organizēja Jaunatnes dienu, lai veicinātu jauniešu izpratni par mainīgajiem un izaicinošajiem migrācijas procesiem.

Jaunatnes diena vienlaikus notika vairākās Eiropas Savienības valstīs  - gan klātienē, gan tiešsaistē. Pasākuma laikā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja izmantot EMT izveidoto migrācijas spēli "Galamērķis: Eiropa”, lai padziļinātāk izprastu sarežģītos migrācijas procesus.

Ar spēles palīdzību jaunieši iepazinās ar lēmumu pieņemšanas kārtību Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību līmenī, kā arī mācijās izprast kā katrs lēmums atspoguļojas gan migrantu, gan sabiedrības dzīvē.

Eiropas Komisijas pārstāvji jauniešiem pastāstīja noderīgu informāciju par migrācijas politiku, sabiedrības nevienozīmīgo attieksmi pret migrāciju, kā arī informēja par ES jaunatnes mobilitātes shēmu izstrādi un sniedza ieteikumus sekmīgu un saprotamu migrācijas vēstījumu veidošanā.

Svarīgākās jauniešu atziņas: svarīgi spēt argumentēt savu viedokli, ne vienmēr ir iespēja atrast risinājumu, kas apmierinās visus un -  migrācijas process ir nozīmīgs un ietekmē visu sabiedrību.

Par EMT:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir EMT Latvijas kontaktpunkts, kas sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā Latvijā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus. EMT sagatavo izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem, kā arī apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā.