Informācija presei
majaslapas-baneris-3_5.png
Logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas Savienība" un "2027 Nacionālais attīstības plāns"

Otrdien, 14.  maijā, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – PMIC) Liepnā, Alūksnes novadā, notika Eiropas Komisijas pārstāvju darba vizīte. Vīzītes mērķis bija pārliecināties par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējuma sekmīgo izmantošanu PMIC LIEPNA izveidē, labiekārtošanā un attīstībā.

Darba vizītes laikā Eiropas Komisijas pārstāvji izteica atzinību par mērķtiecīgo ES fondu finansējuma izmantošanu un ievērojamo darbu, kas paveikts, lai īsā laika posmā kādreizējo Liepnas internātskolu pārveidotu par sekmīgi funkcionējošu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru, apmācītu 17 darbiniekus darbam ar patvēruma meklētājiem, kā arī spētu centrā veiksmīgi nodrošināt virkni patvēruma meklētājiem ikdienā nepieciešamo pakalpojumu: veselības aprūpi, psihologa, zāļu iegādes un tulkošanas pakalpojumus.

Tāpat vizītes laikā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas un Eiropas Komisijas amatpersonas diskutēja par papildu ES finansējuma piešķiršanu centra turpmākai pilnveidošanai un attīstībai. Ņemot vērā sarežģīto  situāciju pasaulē, tuvākajos gados, izmantojot ES fondu finansējumu, centrā plānots veikt virkni uzlabojumu – paaugstināt ēkas energoefektivitāti un veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, lai  PMIC LIEPNA pielāgotu ilgtermiņa ekspluatācijai. Vizītes noslēgumā amatpersonas iestādīja koku kā simbolu kopīgam darbam, kas ļauj sasniegt lielus mērķus.

Pārvaldes priekšniece Maira Roze uzsver: “Mēs dzīvojam izaicinošā ģeopolitiskajā situācijā, un mums ir jābūt gataviem uz patvēruma krīzēm reaģēt ātri, operatīvi un izlēmīgi. ES fondu finansējums ir neatsverams, lai izveidotu, uzturētu un attīstītu tik apjomīgu projektu kā PMIC LIEPNA.”

Par PMIC LIEPNA

Ņemot vērā, ka pēdējos gados Latvijā būtiski palielinājies patvēruma meklētāju skaits, pateicoties ievērojamam ES fondu līdzfinansējumam, 2023. gadā 5. jūlijā Alūksnē, Liepnas pagastā, tika atklāts PMIC ar izmitināšanas kapacitāti līdz 252 personām. Kopš centra atklāšanas tajā uz patvēruma pieteikuma izskatīšanas laiku izmitināti jau 368 patvēruma meklētāji.

Projekta  kopējais budžets  bija 3 080 933,15 EUR (90 % jeb 2 772 839,84 EUR – Eiropas Komisijas finansējums un 10 %  jeb 308 093,31 EUR – valsts budžeta finansējums).

PMIC Liepna izveide tika īstenota ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekta  HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003“Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā” palīdzību. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedriskās attiecības
prese@pmlp.gov.lv, 67219185