Informācija presei
karogi

 

logo

Jau kopš kara Ukrainā sākuma Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošina uzturēšanās atļauju un vīzu ar tiesībām ar nodarbinātību noformēšanu un izsniegšanu, un no pērnā gada 15. jūnija arī īslaicīgu to Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”  (turpmāk – PMIC “Mucenieki”), kuri pēc tam dodas uz kādu citu valsti.

Līdz 2022. gada beigām Pārvalde PMIC “Mucenieki” īslaicīgi izmitinājusi 2122 Ukrainas civiliedzīvotājus, nodrošinot būtisku atbalstu – naktsmītni, pārtikas produktu paku, saimniecības un higiēnas preču izsniegšanu un nepieciešamības gadījumā arī medicīnas pakalpojumu sniegšanu.

Daļa no sniegtā atbalsta ir iespējama, pateicoties 2022. gada 1. oktobrī EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros uzsāktajai iniciatīvai, kas paredz mērķētu atbalstu Eiropas bēgļu krīzes risināšanai Latvijā, tostarp praktiskas palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. No iniciatīvas uzsākšanas brīža līdz 2022. gada beigām atbalsts sniegts 490 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pārvaldes priekšniece Maira Roze uzsver: “Pārvalde ir pateicīga par nozīmīgo atbalstu, ko sniedz starpinstitucionālā sadarbība un iespēja īstenot Latvijā iniciatīvas ar EEZ un Norvēģijas grantu starpniecību, tādējādi nodrošinot papildu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tikai strādājot plecu pie pleca, var sasniegt vislabākos rezultātus un Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegt visplašāko atbalstu.”

Ņemot vērā, cik svarīga ir ātra un praktiska atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, arī Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga (Ine Mareng) norāda: “Es apbrīnoju to, cik saliedēti un pašaizliedzīgi Latvijas cilvēki – gan privātpersonas, gan organizācijas – darbojas, atbalstot Ukrainu un Ukrainas kara bēgļus. Esmu ļoti gandarīta par to, ka mums ir iespēja sadarboties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem Latvijā, izmantojot EEZ un Norvēģijas grantus. Paldies arī Latvijas Finanšu ministrijai par procedūru vienkāršošanu, šos grantus administrējot. Jau desmito mēnesi Krievija brutāli nogalina civiliedzīvotājus Ukrainā, un mūsu visu nepārtraukts un nelokāms atbalsts Ukrainas cilvēkiem ir ārkārtīgi nepieciešams.”

Pārvalde arī šogad turpinās nodrošināt tranzītā ceļojošos Ukrainas civiliedzīvotājus ar iepriekš minēto praktisko atbalstu, kā arī, izmantojot EEZ un Norvēģijas grantu līdzekļus atbalstu, līdz šī gada septembra beigām apgādās PMIC “Mucenieki” īslaicīgi izmitinātos Ukrainas civiliedzīvotājus ar pārtikas, higiēnas, saimniecības un citām precēm viņu uzturēšanās laikā. Tāpat par iniciatīvas īstenošanai piešķirto finansējumu paredzēts iegādāties 10 personu apliecinošo dokumentu noformēšanas darba stacijas, lai veiktu uzturēšanās atļauju (eID karšu) noformēšanu un izsniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Karte ļaus tiem likumīgi uzturēties Latvijā un saņemt veselības aprūpes, izglītības, izmitināšanas pakalpojumus, kā arī nodrošinās tiesības uz nodarbinātību.

Papildu atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju īstermiņa izmitināšanai PMIC “Mucenieki” tiek sniegts laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas Nr. FM2022/68 (EEZ/NOFI/DIV) “Mērķēts atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā” īstenošanas laikā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185