Informācija presei Nozares jaunumi
E-pakalpojumu darbības traucējumi

Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto, Pārvalde laikā no 2021.gada 1.jūlija līdz 4.jūlijam veiks adrešu migrāciju Pārvaldes uzturētajās informācijas sistēmās.

Līdz ar to, laikā no 2021.gada 1.jūlija līdz 4.jūlijam nebūs pieejams Pārvaldes e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Iesniegums par dzīvesvietas adreses norādīšanu ārvalstīs".

Savukārt, laikā no 2021.gada 3.jūlija līdz 4.jūlijam, ir iespējami pārtraukumi arī citu Pārvaldes e-pakalpojumu darbībā.