Covid-19 Jaunumi
Tabula drošības pasākumu ieceļošanai Latvijā no 16. jūnija

Spēkā no 2021. gada 16. jūnija

VAKCINĒTAS PERSONAS 

Kādiem dokumentiem jābūt pret Covid-19 vakcinētai personai, ja tā vēlas ieceļot Latvijā? 

Vakcinētai personai jābūt derīgam digitālajam Covid-19 sertifikātam un aizpildītam elektroniskajam apliecinājumam vietnē Covidpass.lv. Atkarībā no izceļošanas valsts, var būt nepieciešams veikt arī Covid-19 testu. 

Kādos gadījumos pret Covid-19 vakcinētai personai nepieciešams veikt Covid-19 testu? 

Vakcinētiem ceļotājiem testu pirms un pēc iebraukšanas Latvijā jāveic:

  • ierodoties no trešajām valstīm, kur ir augsta saslimstība (saslimstības rādītājs ir lielāks par 75 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienu periodā) un persona nevar uzrādīt Eiropas Savienībā (ES) atzītu digitālo Covid-19 sertifikātu VAI 
  • ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm, kuru saraksts publicēts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē.  

Vai pret Covid-19 vakcinētām personām jāievēro pašizolācija? 

Vakcinētas personas, kurām ir  ES atzīts digitālais Covid-19 sertifikāts, var neievērot pašizolāciju, izņemot gadījumus, ja ceļotājs ieradies no īpaši augsta riska valstīm, kurās atklāts bažas raisošs vīrusa variants. Šo valstu saraksts ir publicēts SPKC tīmekļa vietnē.

Kur ārpus Eiropas Savienības valsts vakcinējies Latvijas valstspiederīgais var iegūt ES derīgu sertifikātu ieceļošanai Latvijā?

Nacionālā veselības dienesta mājas lapā ir informācija par ES atzīta sertifikāta iegūšanu:  https://www.vmnvd.gov.lv/lv/digitalais-covid-19-sertifikats

Vai persona, kura vakcinējusies ārpus ES, var ieceļot Latvijā ar trešajā valstī izdotu vakcinācijas apliecinājums? Vai tas tiks atzīts Latvijā?

Latvijas valsts piederīgajiem, kuri vakcinējušies ārpus ES ar ES atzītu vakcīnu, šis jautājums jārisina, vēršoties Nacionālajā veselības dienestā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/arzemes-veikta-vakcinacijas-fakta-ievades-nosacijumi-e-veseliba

Trešo valstu valstpiederīgajiem, kas vakcinējušies ārpus ES, sertifikāts netiks atzīts Latvijā, kamēr ES nav vienojusi ar trešajām valstīm par sertifikātu atzīšanu.

PĀRSLIMOJUŠAS PERSONAS 

Kad persona tiek atzīta par Covid-19 pārslimojušu? Cik ilgi persona skaitās Covid-19 pārslimojusi? 

Persona tiek atzīta par Covid-19 pārslimojušu, ja pārslimošanas faktu var pierādīt ar medicīniskiem dokumentiem, piemēram, ārsta izziņu, vai pārslimošanas faktu apliecina Covid-19 digitālais sertifikāts, ko var lejupielādēt www.covid19sertifikats.lv. Persona tiek uzskatīta par Covid-19 pārslimojušu, ja ir pagājušas 11, bet ne vairāk kā 180 dienas kopš saslimšanas. 

Kādiem dokumentiem jābūt Covid-19 pārslimojušai personai, lai ieceļotu Latvijā? 

Pārslimojušai personai jābūt medicīniskam dokumentam, kas apliecina, ka tā ir pārslimojusi Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 11, bet ne vairāk kā 180 dienas. Ieceļojot Latvijā līdz 1. septembrim, pārslimojušas personas var uzrādīt drukātā vai elektroniskā veidā ārsta izziņu izceļošanas valsts vai angļu valodā par pārslimošanu vai uzrādīt ES atzītu sertifikātu (digitālo Covid-19 sertifikātu).  

Kādos gadījumos Covid-19 pārslimojušai personai nepieciešams veikt Covid-19 testu? 

Pārslimojušām personām testu pirms un pēc iebraukšanas Latvijā jāveic:

Vai Covid-19 pārslimojušām personām nepieciešams ievērot pašizolāciju? 

Covid-19 pārslimojušām personām nav nepieciešams ievērot pašizolāciju, ja tām ir atbilstošs ES atzīts sertifikāts.  

Pašizolācijas nosacījums saglabājas visām ieceļojošām personām ierodoties no īpaši augsta riska valstīm, kur atklāts bažas raisošs vīrusa variants saskaņā ar SPKC tīmekļvietnē publicēto informāciju. 

PĀRĒJIE 

Kad personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, jāveic tests pirms iebraukšanas Latvijā? 

Personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas, Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā jāveic jebkurā gadījumā. Tāpat šādiem ceļotājiem ir jāievēro pašizolācija. 

Kad personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, nepieciešams veikt atkārtotu Covid-19 testu pēc iebraukšanas Latvijā? 

Atkārtotu testu uz vietas Latvijā jāveic ikvienai personai, kura ieceļo no valsts, kur ir īpaši augsts Covid-19 izplatības risks. Šādiem ceļotājiem ir arī jāievēro pašizolācija. 

  • Atkārtots tests Latvijā jāveic personām, kuras nevar uzrādīt atbilstošu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un ieceļo no augsta riska trešajām valstīm, kā arī  kuras nevar uzrādīt pirms ieceļošanas Latvijā izdotu atbilstošu testēšanas sertifikātu/  
  • Testu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ieceļošanas jāveic tuvākajā testēšanas punktā. Atkārtoto testu veicot E.Gulbja laboratorijā lidostā “Rīga” vai tuvākajā pieejamajā testēšanās punktā, ieceļojot pa sauszemi, rezultātu var sagaidīt mājās, uzturēšanās vietā vai kādā no LIAA sarakstā norādītajām viesnīcām, ievērojot pašizolāciju.

Kādiem dokumentiem jābūt personai, kura nav ne vakcinēta, ne pārslimojusi Covid-19, ja tā vēlas ieceļot Latvijā? 

Personai, kura nav ne vakcinēta, ne pārslimojusi Covid-19, nepieciešams uzrādīt negatīvu PĶR (PCR) Covid-19 testa rezultātu. Šajā gadījumā bez testa nevar iekāpt pārvadātāja transportlīdzeklī. 

Kad personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, nepieciešams ievērot pašizolāciju? 

Personām, kuras nav vakcinētas un nav pārslimojušas Covid-19, atgriežoties no valstīm, kur ir augsts saslimstības risks (saslimstības rādītājs ir lielāks par 75 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu periodā), vai īpaši augsta riska valstīm saskaņā ar SPKC tīmekļvietnē publicēto informāciju, ir jāievēro pašizolācija. 

ATTIECAS UZ VISIEM 

Visiem ceļotājiem  - gan vakcinētajiem, gan pārslimojušajiem, gan citiem - pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē Covidpass.lv. 

Kas  tiek uzskatīts par būtisku iemeslu ieceļošanai Latvijā? 

Neatliekams un būtisks iemesls ieceļošanai Latvijā ir darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm. 

Kāds Covid-19 tests nepieciešams pirms iebraukšanas Latvijā? 

  • Pirms iebraukšanas Latvijā jāveic polimerāzes ķēdes reakcijas tests (PĶR) (Polymerase chain reaction (PCR) test), kas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža līdz iekāpšanai starptautiskā pasažieru pārvadātāja transportlīdzeklī vai, ja ceļo ar privāto transportlīdzekli, tad līdz Latvijas robežas šķērsošanai. 
  • Tāpat pieļaujams veikt Covid-19 antigēnu testu. Tas nedrīkst būt vecāks par 24 stundām. 

Kādā valodā jābūt testa rezultāta apliecinājumam? 

Testa rezultāta apliecinājumam ir jābūt  angļu vai izceļošanas valsts valodā.  

Vai varu uzrādīt apliecinājumu, kas atnācis īsziņas formātā? 

Testa rezultātu var uzrādīt papīra formātā vai elektroniski (viedierīcē). 

 

Avots: https://www.sam.gov.lv