Jaunumi PMLP30
Atvērta grāmata, tajā ielikta zilā pase ar nosaukumu "Ceļošanas dokuments"

Svinot Pārvaldes 30. gadu jubileju, stāstam par mūsu svarīgākajām darbības jomām. Šonedēļ uzmanības centrā - patvēruma joma.

 Lasi mūsu jaunāko rakstu un uzzini:

  • Kad Latvija pirmo reizi saskarās ar patvēruma jautājumiem?

  • Kurā gadā tika izveidots patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs?

Pirmo reizi ar patvēruma jautājumiem Latvija saskarās 1994. gadā beigās, kad kuģis “Katrana” ar vairāk kā 100 cilvēkiem uz klāja devās no Rīgas uz Zviedriju, bet uzskrēja uz sēkļa pie Sāmsalas, Igaunijā. Latvijas atbildīgajām iestādēm bija nepieciešams rast risinājumu, ko darīt ar cilvēkiem, kuri atradās uz kuģa. Saskaņā ar ANO Augstā komisāra bēgļu lietās mandātu minētās personas tika atzītas par bēgļiem, un tās uzņēma Skandināvijas valstis.

Pirmais Patvēruma likums un patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

Lai varētu nodrošināt aizsardzību personām, kurām tā nepieciešama, 1997.gadā Saeima pieņēma pirmo likumu “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā”. Līdztekus tika izveidots Bēgļu lietu centrs, kas bija viena no Pārvaldes struktūrvienībām.
Jau pēc gada, 1998. gada janvārī tika atklāts patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Mucenieki”.

Pilnvaru paplašināšanās

2016.gada stājās spēkā jauns Patvēruma likums, kas būtiski paplašināja Pārvaldes funkcijas patvēruma jomā.

Patvēruma lietu nodaļa sāka pieņemt lēmumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu, un kļuva atbildīga arī par patvēruma meklētāju intervēšanu Latvijā.