Informācija presei Jaunumi
Ārzemnieka eID karte ar e-paraktītāju, blakus portatīvajam datoram

Otrdien, 12. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu un par personu apliecinošiem dokumentiem, lai sekmētu ārzemnieku iekļaušanos Latvijas digitālajā vidē un veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības un kultūras sakaru attīstību Latvijā, piedāvājot ārzemniekiem elektroniskās identifikācijas līdzekli - ārzemnieka eID karti.

Ārzemnieka eID ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecinās tā turētāja identitāti un sekmēs ārzemnieku ekonomisko aktivitāti Latvijā.

Veicot iepriekšēju pierakstu pakalpojuma saņemšanai, ārzemnieka eID karti  varēs saņemt visās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas nodaļās Latvijā. Tās noformēšana, izgatavošana un izsniegšana Latvijā maksās 80 eiro. Tiek plānota arī ārzemnieka eID kartes noformēšana Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, bet jārēķinās ar maksājumiem par konsulāro pakalpojumu saņemšanu.

Ārzemnieka eID kartē iestrādātie elektroniskās identitātes rīki nodrošinās ārzemniekam iespēju pilnvērtīgi darboties elektroniskajā vidē: izmantot valsts e-pakalpojumus, lietot e-adresi, lai nodrošinātu komunikāciju ar valsts iestādēm, elektroniski identificēties un parakstīt dokumentus, tādējādi - kopumā lietot plašu valsts sniegto pakalpojumu klāstu. Tā ļaus ērti un ātri apliecināt savu identitāti iestādēs un uzņēmumos Latvijā. Ieguvums gan ārzemniekam, gan viņu apkalpojošajai iestādei būs atvieglota personas identitātes pārbaude pakalpojumu sniegšanas procesā.

Ārzemnieka eID karti varēs saņemt jebkurš ārzemnieks, kuram ir vai kurš vēlas tiesisku saikni ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā. Tāpat to varēs saņemt ārzemnieks, kurš vēlas veicināt ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību un ārzemnieks, kurš vēlas Latvijā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski vai ārzemnieks, kurš ir patvēruma meklētājs Latvijā.

Paredzēts, ka personas, kuras jau uzturas Latvijā ar uzturēšanās atļauju (piemēram, uzturēšanās tiesiskais pamats nekustamais īpašums), beidzoties minēto tiesību termiņam, varēs izteikt vēlmi saņemt ārzemnieka personas apliecību, lai tādējādi turpinātu uzturēt saiti ar Latvijas valsts un citām institūcijām e-vidē, neatrodoties Latvijā. 

Ārzemnieka personas apliecību varēs iegūt, ārzemniekam reģistrējoties Fizisko personu reģistrā, saņemot Latvijas personas kodu un piesakoties eID kartes noformēšanai, tādā veidā saņemot elektroniskās identitātes apliecināšanas rīku.

Atšķirībā no citiem personu apliecību tipiem ārzemnieka eID karte nebūs obligāts personu apliecinošs dokuments, un tās saņemšana ir personas brīva izvēle. Tāpat ārzemnieka eID karte nebūs ceļošanas dokuments un neapliecinās personas uzturēšanās tiesības Latvijā. Paredzēts, ka ārzemnieka personas apliecībai būs piecu gadu derīguma termiņš.

 

Plašākai informācijai: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments, e-pasts: prese@pmlp.gov.lv, tālr. 67219185.