Covid-19

Tiesiskā statusa noteikšana un zaudēšana:
Dokumentus Latvijas pilsonības/nepilsoņa statusa iegūšanai vai zaudēšanai, tai skaitā naturalizācijai, aicinām nosūtīt pa pastu uz Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 vai izmantojot e-pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv/ sadaļā Iesniegums iestādei: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.

Eksāmeni Latvijas pilsonības iegūšanai:
Aicinām sazināties ar attiecīgo Pārvaldes teritoriālo nodaļu un pārcelt eksāmenu pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.

Rīgas 4.nodaļas kontakti:
rigas.4.nodala@pmlp.gov.lv
+371 67209496 vai +371 67209495

Liepājas nodaļas kontakti:
liepaja@pmlp.gov.lv
+371 63407919 vai +371 67219245

Daugavpils nodaļas kontakti:
dpils@pmlp.gov.lv
+371 65407302