Bērns ar pasi

Informējam par svarīgāko, kas jāzina par personu apliecinošu dokumentu noformēšanu bērnam.

Persona pati dokumentus pases vai personas apliecības (eID kartes) izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot. 

Bērniem līdz 15 gadu vecumam:

1.Lai saņemtu pasi vai eID karti bērnam, vienam no vecākiem jāiesniedz:

  • Bērna iepriekšējā pase un eID karte, ja šāds dokuments ir ticis iepriekš izsniegts.
  • Fotogrāfija iekļaušanai personu apliecinošā dokumentā, ja bērna vecāki to vēlas vai fotografēšana Pārvaldes nodaļā uz vietas nav iespējama.

2. Bērni un ceļošana

Ja personu apliecinošs dokuments nepieciešams ceļošanai ārpus Latvijas, bērna pasi vai eID karti iespējams noformēt tiklīdz ziņas par bērna dzimšanu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā.

  • Būtiski atcerēties, ka, šķērsojot Latvijas robežu, personu apliecinošs dokuments ir obligāta prasība, neatkarīgi no bērna vecuma. 
  •  Atgādinām, ka dzimšanas apliecība nav personu apliecinošs dokuments!

3. Bērnu fotografēšana dokumentiem

Ja bērnu iespējams nofotografēt - tas patstāvīgi sēž un noteiktajā brīdī ļaujas fotografēties - fotografēšana notiek Pārvaldes nodaļā uz vietas.

Ja bērna fotografēšana nav iespējama, iekļaušanai personu apliecinošajā dokumentā jāiesniedz fotodarbnīcā izgatavota fotogrāfija.

Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, un tai jāatbilst visiem nosacījumiem, kas minēti Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 11.pielikumā “Prasības personas attēlam personu apliecinošā dokumentā”.

Prasības personas attēlam personu apliecinošā dokumentā

4. Bērnu pases un eID kartes derīguma termiņš

Bērniem līdz 5 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu izdod:

  • uz diviem gadiem;
  • vai uz ceļojuma laiku, ja tas ir ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāk par pieciem gadiem.

Bērniem no 5 gadu vecuma – uz pieciem gadiem.

Beidzoties pases vai eID kartes derīguma termiņam bērnam līdz 15 gadu vecumam, dokuments jāmaina gadījumā, ja tas nepieciešams ceļošanai.

5. Bērnu pases un eID kartes noformēšanas nosacījumi

No 2023. gada 1.maija eID karte ir obligāts personu apliecinošs dokuments katram Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Pasi Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, izsniedz, ja viņam ir derīga personas apliecība, vai izsniedz vienlaikus ar personas apliecību.

Savukārt, ja bērns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, viņam var izsniegt pasi vai personas apliecību.

Ja 15 gadu vecumu sasniegušais jaunietis (-e) personu apliecinošu dokumentu saņem pirmo reizi, viņa identitāti, iesniedzot dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, apliecina viņa likumiskais pārstāvis vai kāds no viņa pilngadīgiem radiniekiem.