Informācija presei
majaslapas-baneris-
logo ansamblis

Jau rīt, 1. maijā, Latvija atzīmēs 20 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (turpmāk – ES). Šajā laika posmā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) veiksmīgi īstenojusi ievērojamu skaitu ES finansētu projektu. Kopumā īstenoti 53 Pārvaldes klientiem – Latvijas iedzīvotājiem, patvēruma meklētājiem, ārvalstu studentiem un darba ņēmējiem – noderīgi projekti par kopsummu ~ 35 miljoni EUR.

“ES fondu sniegtās finansiālās iespējas ir bijušas un turpina būt neaizstājams palīgs, kas ļāvis Pārvaldei gan pilnveidot savu darbību, gan veidot jaunus klientiem noderīgus un mūsdienīgus pakalpojumus. Pārvalde var lepoties ar daudziem ļoti veiksmīgi ieviestiem fondu projektiem, uzsver Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Īstenojot fondu projektus, Pārvalde īpašu uzmanību pievērsusi migrācijas un patvēruma jomā sniegtajiem pakalpojumiem, risinot arī steidzamus izmitināšanas un humānās palīdzības jautājumus, piemēram, 2021. gada migrantu krīzi un 2022. gada uzturēšanās dokumentu noformēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ meklēja patvērumu Latvijā.

ES finansējums ļāvis izveidot efektīvu, mūsdienīgu, uz modernām tehnoloģijām balstītu risinājumu - Fizisko personu reģistru - , tādējādi izveidojot vienotu fizisko personu (tai skaitā ārzemnieku) uzskaiti, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem ziņu pieprasīšanā un uzlabojot pakalpojumu pieejamību.

Pateicoties fondu finansējumam, ieviests elektroniskais migrācijas rīks, kas ļauj klientiem ātri un ērti iegūt nepieciešamo informāciju par uzturēšanās atļauju nosacījumiem, valsts nodevām un iesniedzamajiem dokumentiem. Tuvākajos gados, izmantojot fondu finansējumu, paredzēts izveidot modernu un viegli lietojamu e-pakalpojumu, kas klientiem atvieglos dokumentu iesniegšanas procesu uzturēšanas atļauju saņemšanai.

Tāpat Pārvalde, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu ir sniegusi atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju īstermiņa izmitināšanai, kā arī palīdzējusi vairāk kā 50 000 Ukrainas civiliedzīvotājiem, izsniedzot un reģistrējot uzturēšanās atļaujas un vīzas, kā arī sniedzot konsultācijas par uzturēšanās nosacījumiem Latvijā. 

20 gadu laikā patvēruma jomā īstenoti 11 projekti, kuru finansējums ļāvis izveidot jaunu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Liepnā, Alūksnes novadā, kā arī labiekārtot jau esošo centru Muceniekos, Ropažu novadā. Tāpat 20 gadu laikā vairāk kā 5000 patvēruma meklētāji nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm – pārtikas un higiēnas pakām, kā arī sniegti tādi atbalsta pasākumi kā tulkošanas pakalpojumi, medicīniskā un psiholoģiskā palīdzība. Fondu finansiālais atbalsts bijis neatsverams, lai sekmīgi administrētu patvēruma meklētāju centrus brīžos, kad patvēruma meklētāju skaits bijis īpaši liels. Tāpat tas devis iespēju Pārvaldes darbiniekiem pilnveidot profesionālās zināšanas.

Šobrīd Pārvalde īsteno 5 ES fondu projektus, kuru kopējais finansējums ir vairāk kā 10 miljoni EUR. Izmantojot projektu finansējumu, tuvākajos gados paredzēts ieviest  jaunu e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā, kā arī turpināt sniegt atbalstu patvēruma meklētāju uzņemšanā un izmitināšanā, kā arī pagaidu aizsardzības nodrošināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedriskās attiecības
prese@pmlp.gov.lv, 67219185