eID kartes dzimšanas diena

Latvijas pilsoņa un nepilsoņa personas apliecība (eID karte) ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina personas identitāti un tiesisko statusu.

Lasi mūsu rakstu un uzzini, kādas iespējas paver eID karte!

1.eID karte – ērts un daudzfunkcionāls personu apliecinošais dokuments!

Ar eID karti tu vari ceļot Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, gan apliecināt savu identitāti klātienē un elektroniskajā vidē -  attālināti, ērti un droši izmantot valsts un privātā sektora e-pakalpojumus, pieteikties eParaksts mobile, izveidot oficiālo e-adresi, lai sazinātos ar vairāk nekā 3000 iestādēm, kā arī reģistrēt uzņēmumu, saņemt notāra pakalpojumus, iesniegt prasību tiesā un pieteikties sociālajiem pabalstiem.

2.Paraksti neierobežotu skaitu dokumentu!

Ar eID kartes palīdzību var parakstīt neierobežotu skaitu dokumentu bez maksas. Elektroniski parakstītiem dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks, kā ar roku parakstītiem. eParaksts ir pieejams katram eID kartes turētājam no 14 gadu vecuma.

• Kas nepieciešams, lai izmantotu drošu elektroniskou parakstu?

•eID karte, kuru noformē PMLP teritoriālajās nodaļās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārzemēs;

•dators un interneta pieslēgums,

•viedkaršu lasītājs, kas saderīgs ar attiecīgo datoru  (ja datorā nav iemontēts viedkaršu lasītājs);

•bezmaksas programmatūra datorā, kura atrodama eParaksta tīmekļvietnē.

3.Elektroniskā identificēšanās - ar tādu pašu  uzticamību, kā uzrādīt dokumentu klātienē!

Elektroniskās identificēšanās rīks, kuru piedāvā eID karte uzticamības ziņā ir līdzvērtīgs personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanai klātienē.

4.No 2023. gada eID karte – obligāts, prioritārs personu apliecinošs dokuments Latvijā!

No 2023. gada eID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.  Ārvalstīs dzīvojošajiem eID karte būs obligāta no 2025. gada, bet atsevišķām personu grupām Latvijā - no 2031. gada.  Pase no 2023. gada kļūs par izvēles personu apliecinošu dokumentu.

5.Mūsdienīga e-identitātes apliecināšana

Savas e-identitātes apliecināšanai var izmantot vairākus rīkus:

•eID karti

•eParaksts karti un eParaksts karti+

•eParaksts mobile

6.Kādas ir eID kartes lielākās atšķirības no pases ?

Personas apliecība jeb eID karte, atšķirībā no pases  ir izmantojama arī identitātes apliecināšanai elektroniskā vidē (autentifikācijai) un elektroniskā paraksta lietošanai, neizejot no mājām. 

7.eID kartes derīguma termiņš

Bērniem līdz 5 gadu vecumam eID karti noformē uz diviem gadiem vai uz ceļojuma laiku. Bērniem no 5 gadu vecuma līdz 19 gadu vecumam - eID karti inoformē uz 5 gadiem, bet personām no 20 gadu vecuma - eID karti  ir derīga tikpat ilgi kā pase - 10 gadus.

8.Valsts nodeva par eID karti

Valsts nodeva par eID kartes noformēšanu ir  - 15 EUR, noformējot to 10 darba dienu laikā, un 30 EUR, noformējot dokumentu 2 darba dienu laikā .

Pensionāriem, personām līdz 20 gadu vecumam, kā arī personām ar I un II grupas invaliditāti tiek piemēroti valsts nodevas atvieglojumi, t.i, eID kartes noformēšana maksā …

9.eID karte un ceļošana

eID karte ir ceļošanai derīgs dokuments uz visām valstīm, kur nav nepieciešama vīza vai nav nosacījumu, kas paredz, ka nepieciešama pase, lai ieceļotu vai uzturētos konkrētajā valstī, piemēram, gadījumos, kad eID karte kādā valstī nav atzīta par personu apliecinošu dokumentu.

Par nosacījumiem ieceļošanai konkrētajā valstī var pārliecināties attiecīgās valsts robežsardzes vai vēstniecības tīmekļa vietnē.

10.eID karte ir valsts īpašums!

eID karte, tāpat kā pase ir valsts īpašums. Pēc dokumenta derīguma termiņa beigām tā ir  jānodod Pārvaldei. Personas apliecību nedrīkst bojāt, izmest vai iznīcināt pats. Gadījumā, ja savu dokumentu pazaudēsi - jauna dokumenta noformēšanas brīdī var tikt izteikts brīdinājums vai piemērots administratīvais naudas sods.