• Ja sekmīgi nokārtota valsts valodas pārbaude, taču iepriekš nav iegūts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss prombūtnes termiņa vai nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ, dokumenti  pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Pārvaldē jāiesniedz līdz 2023. gada 31. decembrim.
  1. Brīvas formas iesniegums (Paraugs)
  2. Pilna pases kopija (atbilstība oriģinālam apliecināta ar parakstu)
  3. Dokuments, kas apliecina iztikas nodrošinājumu. Par iztikas nodrošinājumu uzskatāmi personas rīcībā esošie līdzekļi
  4. Dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (A2 līmenis) vai dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto
  5. Valsts nodevas samaksas apliecinājums

Dokumenti tiks izskatīti četru mēnešu laikā.

Pirms dokumentu iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa 100 eiro apmērā.

  • Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds
  • Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
  • Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
  • Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Nepieciešamības gadījumā papildu informāciju un individuālas konsultācijas var iegūt, rakstot Pārvaldes Migrācijas nodaļai uz e-pasta adresi mn@pmlp.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67209400.