Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā persona, kura plāno Latvijas Republikā īstenot aktivitātes ar mērķi radīt vai attīstīt inovatīvu produktu

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam.)
  • brīvas formas iesniegums, kurā sniegta aprakstoša informācija par inovatīvo produktu, kādu paredzēts radīt vai attīstīt (atbilstība inovatīvā produkta definīcijai, mērķa tirgus, ekonomiskais pamatojums), kā arī informācija par plānotajiem komercdarbības pasākumiem turpmāko trīs gadu laikā;
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.