Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Japānas jaunie pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba brīvdienu shēmu

Šī kārtība attiecas uz Japānas pilsoņiem, kuri pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem (ieskaitot) un atbilst Nolīguma 2.panta nosacījumiem, t.i.:

 • viņi plāno ieceļot Latvijas Republikā galvenokārt, lai pavadītu brīvdienas;
 • viņus nepavada apgādājamie;
 • viņiem ir derīga pase un biļete atpakaļceļam vai pietiekami līdzekļi, lai iegādātos šādu biļeti;
 • viņu rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai segtu uzturēšanās Latvijas Republikā izdevumus uzturēšanās sākumposmā;
 • viņi plāno pamest Latvijas Republiku uzturēšanās laika beigās un uzturēšanās laikā nemaina savas uzturēšanās statusu;
 • Latvijas Republika viņiem iepriekš nav izsniegusi ilgtermiņa vīzu saskaņā ar darba un brīvdienu shēmu;
 • viņiem ir pietiekama medicīniskā apdrošināšana;
 • viņiem nav sodāmības.

Japānas pilsonis Latvijas Republikas vēstniecībā Japānā iesniedz:

 1. derīgu Japānas pilsoņa pases kopiju (uzrādot oriģinālu), kuras derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz paredzēto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā;
 2. noteikta parauga anketu ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai, norādot uzturēšanās iemeslu  – saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba brīvdienu shēmu (aizpildīt e-anketu);
 3. fotogrāfiju;
 4. dokumentu, kas apliecina, ka personai ir veselības apdrošināšanas polise;
 5. dokumentus, kas apliecina pietiekamus finanšu līdzekļus uzturēšanās sākumposmam;
 6. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu 60 euro.

Ilgtermiņa vīzu izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

Ikgadējā kvota ieceļotāju skaitam darba brīvdienu shēmas ietvaros – 100.