Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas:

2.punkts:
Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātie, kā arī laulātā nepilngadīgie bērni;
3.punkts:
Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki un viņu laulātie;
6.punkts:
ārzemnieks, kurš 1940.gada 17.jūnijā ir bijis Latvijas pilsonis vai kuram viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis un kurš pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā;
7.punkts:
ārzemnieks, kurš nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā ar termiņuzturēšanās atļauju vismaz 5 gadus tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;