Projekts: „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana” 

Projekta īstenošanas laiks: 2007.gada 9.novembris – 2008.gada 8.decembris 

Projekta mērķis: Nodrošināt personas datu efektīvu aizsardzību un citu imigrācijas lietu apriti, to apstrādi un uzglabāšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde). 

Veiktie pasākumi: 

  • Pastāvošo datu aizsardzības normu izvērtēšana;
  • Konsultācijas ar Pārvaldes darbiniekiem un partneriem no Datu valsts inspekcijas;
  • Organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes Grieķijā un Dānijā, iepazīstoties ar juridiskajiem un informācijas tehnoloģiju risinājumiem imigrācijas datu aizsardzības nodrošināšanā šajās valstīs;
  • Īstenoti trīs apmācību bloki Pārvaldes darbiniekiem – vispārīga apmācība datu drošības jomā Pārvaldes vadošajiem darbiniekiem, specializētas juridiskas mācības Pārvaldes Juridiskajai nodaļai un Personu statusa kontroles departamentam, kā arī padziļināta apmācība IT risku pārvaldībā un IT drošības jautājumos Iedzīvotāju reģistra departamentam;
  • Veikta padziļināta datu aizsardzību un informācijas drošību regulējošās likumdošanas analīze un izstrādāti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos 

Projekta rezultāti:

  • Izstrādāts Rīcības plāns ar 45 konkrētiem priekšlikumiem, kā vēl vairāk pilnveidot personu datu aizsardzību un IT drošības risku pārvaldību Pārvaldē;  
  • 85 Pārvaldes darbinieki apmācīti par datu aizsardzības jautājumiem;
  • Izstrādāti ieteikumi izmaiņām datu aizsardzības likumdošanā, kas atbilst jaunākajām likumdošanas tendencēm Eiropā;
  • Paplašinātas Pārvaldes personāla zināšanas par tehniskajām prasībām personas datu aizsardzības nodrošināšanai imigrācijas lietu aprites, apstrādes un uzglabāšanas procesā. 

Kontaktpersona: 
Evita Libeka 
Projektu vadības un attīstības departamenta 
pārvaldes vecākā referente 
tel.: 67829745 
e-pasts: evita.libeka@pmlp.gov.lv