1. Vīzas pieprasījums jāiesniedz:

pa pastu vai kurjerpastu, dokumentus nosūtot uz:

 • PMLP Migrācijas nodaļu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, LV-1026 vai
 • jebkuru teritoriālo nodaļu ārpus Rīgas, kas atrodas vistuvāk Jūsu uzturēšanās vietai vai
 • personīgi ierodoties:

Vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

ārpus Rīgas – jebkurā teritoriālajā nodaļā https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales

2. Vīzas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Pases kopija (datu lapa un lappuses, kurās ir vīzas un/vai robežšķērsošanas atzīmes)
 2. Sūtot dokumentus pa pastu - nepieciešama 35mm x 45mm fotogrāfija, iesniedzot dokumentus klātienē, fotogrāfija nav nepieciešama.
 3. Ilgtermiņa vīzas pieprasīšanas anketu var aizpildīt:
 • papīra formātā vīzas pieprasīšanas vietā vai
 • izdrukāt no PMLP mājas lapas (sk.zemāk – latviski-angliski vai latviski-krieviski) vai
 • aizpildīt, izmantojot elektronisko pakalpojumu 
  • Anketa jāaizpilda, jāizdrukā un jāparaksta

3. Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai:

Ilgtermiņa vīzas pieprasīšanas anketa*:

LŪDZAM neaizmirst norādīt savu kontaktinformāciju – elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru.

 • Vienlaikus ar ilgtermiņa vīzu personai no 15 gadu vecuma tiks piešķirtas tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam.
 • Vīza saņemama PMLP struktūrvienībā, kurai iesniedzāt vīzas pieteikumu. Saņemot vīzu, būs nepieciešams uzrādīt Jūsu ceļošanas dokumentu.

Norādījumi ilgtermiņa vīzas (D vīzas) anketas aizpildīšanai, iesniedzot pieprasījumu PMLP:

 • Anketa ir jāaizpilda ar latīņu burtiem un nelietojiet tādus burtus, kā piemēram, ü, ñ, á, ģ, ф, д, ж, я;
 • Vēlams anketu aizpildīt drukātiem burtiem;
 • Datumu (piem., dzimšanas datums vai ceļošanas dokumenta derīguma termiņš) raksta formātā ”dd-mm-gggg”;
 • Informācija par anketas atsevišķu lauku aizpildīšanu:
  •    8.lauks – aizpilda tikai, ja mainīta valstspiederība;
  • 12.lauks – attiecas uz UKR identifikācijas numuru, nav obligāts;
  • 18.lauks – attiecas uz esošo/bijušo adresi Ukrainā un kontaktinformāciju personas sasniegšanai Latvijā;
  • 20. un 21.lauks – ja nav darba vietas, kuru norādīt, neaizpilda;
  • 22.lauks (Ieceļošanas mērķis) – izvēlas “Cits” un ieraksta “Humāns iemesls”
  • 23.lauks – ja pieteikumu iesniedz, personai jau atrodoties Latvijā, raksta “Latvija”;
  • 24. un 25.lauks – atzīmē “Vairākkārt” (jebkurā gadījumā D vīza tiks izsniegta uz vienu gadu (365 dienas) vairākkārtējai ieceļošanai);
  • 26. un 27.lauks – nav obligāti;
  •  28. un 29.lauks – datums, no kura pieprasa vīzu, un datums pēc gada;
  • 30.lauks “apmešanās vietas adrese un kontaktinformācija” – aizpilda, ja šāda informācija ir zināma;
  • 31.-34.lauks – nav jāaizpilda;
  • 35.lauks un anketas beigās – par nepilngadīgajiem parakstās atbildīgā persona (viens no vecākiem vai pilnvarota persona /juridiskais aizbildnis).