Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2020.

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2020.