Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2019.

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2019