Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2018.

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2018.