Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2017.

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2017.