Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2016.

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2016.