Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2013. 

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2013.