Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2012. 

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2012.