Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2011. 

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2011.