Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2010. 

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2010.